Qanun, əsasnamə və əmrlər

 1. Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin Nizamnaməsi
 2. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 3. Orta İxtisas Təhsili Müəssisələrinin nümunəvi nizamnaməsi
 4. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları
 5. Orta ixtisas təhsili üzrə ixtisaslarin təsnifatı
 6. Orta ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı
 7. OİDTM-nin pedaqoji şurası haqqında Əsasnamə
 8. OİDTM-nin şöbələri haqqında Əsasnamə
 9. OİTM-də fənn (fənn birləşmə) komissiyaları haqqında Əsasnamə
 10. AOİTM-i tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamə
 11. AOİTM-i tələbələrinin köçürülməsi, tələbələr sırasından xaric edilməsi və bərpa olunması, akademik məzuniyyət alması və təkrar kursda saxlanılması haqqında Əsasnamə
 12. OİTM-nin TƏLƏBƏLƏRİNİN DÖVLƏT ATTESTASİYASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ
 13. Tələbələrə təqaüdlərin təyin olunması və ödənilməsi qaydası
 14. OİT pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi qaydası
 15. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
 16. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi zamanı əlil olmuş və Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin düşən və məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edilən vətəndaşların uşaqlarının təhsil xərclərinin ödənilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
 17. Dövlət ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi köçkünlərin təhsil haqqını ödəməkdən azad edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərancamı
 18. Təhsil, təlim – tərbiyə müəssisələrinin rəhbər, inzibati – təsərrüfat, tədris – köməkçi və digər işçilərinin tutduqları vəzifə ilə yanaşı ixtisasları üzrə dərs yükü (pedaqoji iş) aparmaları haqqında Normalar
 19. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası
 20. LDHK üzrə əmr-Kodlaşma
 21. OİTM-də tələbələrin köçürülməsi, təhsilalma formasını dəyişməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik məzuniyyət verilməsinə dair müvəqqəti qaydalar
 22. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tələbələrin köçürülməsi, təhsilalma formasını dəyişməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik məzuniyyət verilməsinə dair MÜVƏQQƏTİ QAYDALAR