Qəbul günləri

DİREKTOR:  r.ü.f.d. RUSLAN  HƏMİDOV

TƏLƏBƏ VƏ ƏMƏKDAŞLAR ÜÇÜN QƏBUL  GÜNLƏRİ:

BAZAR ERTƏSİ: saat 1100-dan 1300-dək və saat 1500-dan 1700-dək

 VƏTƏNDAŞLAR ÜÇÜN QƏBUL  GÜNLƏRİ:

         CÜMƏ GÜNÜ:  saat 1130-dan 1300-dək və saat 1500-dan 1700-dək