Müqavilə və formalar

 1. LDHK və təhsilalan arasında FƏRİDİ MÜQAVİLƏ
 2. Əmək müqaviləsi
 3. Kollektiv müqavilə_LDHK-HİK
 4. LDHK ilə təcrübə keçiriləcək müəssisə arasında Müqavilə
 5. Direktora ərizə-Forma
 6. İzahat-Forma
 7. FORMA 1-TƏDRİS PLANI
 8. FORMA 2-TƏDRİS QRAFİKİ
 9. FORMA 3-İXTİSAS ÜZRƏ İLLİK İŞÇİ TƏDRİS PLANI
 10. FORMA 4-TƏLƏBƏNİN FƏRDİ TƏDRİS PLANI
 11. FORMA 5-MÜƏLLİMİN İLLİK İŞÇİ TƏDRİS PLANI
 12. FORMA 6-DƏRS CƏDVƏLİ
 13. FORMA 7-AKADEMİK TRANSKRİPT
 14. FORMA 8-TƏLƏBƏNİN ƏRİZƏ FORMASI
 15. FORMA 9-TƏDRİS RAZILIĞI
 16. FORMA 10- AKADEMİK ARAYIŞ
 17. Yay semestrində akademik borcun ləğv edilməsi üçün ərizə forması
 18. Yay semestrində digər kollec tələbələrinin kredit qazanması üçün ərizə forması
 19. Yay semestrində qiymətin yüksəldilməsi üçün ərizə forması
 20. Yay semestrində seçmə fənlərdən kreditlərin qazanılması üçün ərizə forması