LDHK-ya qəbul

  1. Orta iхtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun ümumi qaydaları
  2. Qəbul planı  –  2017
  3. Qeydiyyat üçün tələb olunan sənədlər