Buraxılış DAK sualları

2016/2017-ci tədris ili

 1. Arxiv işi və kargüzarlıq
 2. Fiziki tərbiyə müəllimliyi
 3. İbtidai sinif müəllimliyi
 4. İnformatika müəllimliyi
 5. Kitabxana və informasiya təminatı
 6. Məktəbəqədər təlim tərbiyə
 7. Mühasibat uçotu.
 8. Texnologiya (kredit) müəllimliyi
 9. Texnologiya müəllimliyi
 10. Təsviri incəsənət müəllimliyi

2017/2018-ci tədris ili

 1. Texnologiya müəllimliyi
 2. Fiziki tərbiyə müəllimliyi
 3. Təsviri incəsənət müəllimliyi
 4. Muhasibat üçotu
 5. Arxiv işi və kargüzarlıq
 6. Kitabxana-informasiya təminatı